Річні

ПЛАН  РОБОТИ

Оратівської районної Ради 7 скликання на 2017 рік

І. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях районної Ради:

 

     

І. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях районної Ради:

 

       І квартал

1. Про виконання програми зайнятості населення Оратівського району.

2. Про стан реалізації заходів з енергозбереження в Оратівському районі.

3. Про хід виконання районної цільової соціальної комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

4. Про програму розвитку малого і середнього підприємництва в Оратівському районі.

5. Про районну програму «Мобільний соціальний офіс».

 

ІІ квартал

1. Про виконання програмних соціально-економічних заходів щодо забезпечення стратегічного розвитку Оратівського району.

2. Про дотримання законності та забезпечення охорони громадського порядку відповідно до єдиної комплексної правоохоронної програми Оратівського району.

3. Про реалізацію програми підтримки районних засобів масової інформації, забезпечення поінформованості населення району.

4. Про хід виконання заходів програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони в Оратівському районі.

5. Про забезпечення в Оратівському районі військово-патріотичного виховання, військово-професійної орієнтації та підготовки молоді до служби у Збройних Силах України.

 

 ІІІ квартал

1. Про хід виконання районної програми «Майбутнє Оратівщини у збереженні здоров’я громадян».

2. Про забезпечення реалізації заходів і цільових програм щодо забезпечення функціонування освіти у районі.

3. Про реалізацію у районі заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

4. Про стан виконання районного бюджету поточного року.

5. Про хід реалізації програми безоплатної правової допомоги населенню Оратівського району.

 

IV квартал

1. Звіт голови районної Ради про діяльність.

2. Про виконання комплексної програми розвитку культури та духовного відродження в Оратівському районі.

3. Про хід реалізації заходів районних програм у галузі молодіжної політики та роботи з обдарованими дітьми.

4. Про підсумки виконання програми розвитку архівної справи в Оратівському районі.

5. Про забезпечення реалізації Оратівською районною державною адміністрацією делегованих повноважень відповідно до районної програми.

6. Про хід виконання районної цільової соціальної програми «Турбота».

ІІ. Організаційні заходи районної  Ради, президії, постійних комісій та виконавчого апарату районної Ради:

 

1. Участь у підготовці і проведенні пленарних засідань, засідань президії і постійних комісій районної Ради, громадських слухань тощо.

2. Участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради (за окремим планом).

3. Інформаційно-методична робота, участь у підготовці і організації навчання депутатів районної Ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування (за окремим планом).

4. Робота з депутатськими  запитами. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях районної Ради. Доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації. Інформування депутатів.

5. Підготовка та проведення в районі Єдиного дня депутата та Депутатського тижня. Сприяння депутатам районної Ради у проведенні особистих прийомів громадян.

6. Узагальнення висловлених депутатам пропозицій і зауважень, доведення їх до виконавців для реалізації та інформування про вжиті заходи.

7. Участь у діяльності комісій і робочих груп з підготовки питань для розгляду на пленарних засіданнях Ради, засіданнях координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради тощо.

8. Розгляд за дорученням керівництва районної Ради звернень громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування.

9. Вивчення та узагальнення громадської думки, висловленої під час проведення виїзних прийомів громадян, для прийняття відповідних рішень.

10. Забезпечення гласності у роботі районної Ради. Сприяння редакціям районної газети ”Обрії Оратівщини” та районного радіомовлення у підготовці матеріалів про діяльність органів місцевого самоврядування.

11. Забезпечення відповідно до чинного законодавства доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий апарат районної Ради. Розгляд запитів на інформацію відповідно до встановленого порядку.

12. Проведення заходів з удосконалення форм і методів організаційного, правового, інформаційного, аналітичного забезпечення діяльності районної Ради, її органів, депутатів.

13. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду організаційної та управлінської діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів місцевих рад. 

14. Надання методичної і практичної допомоги місцевим радам з метою сприяння їх участі в обласних конкурсах проектів розвитку територіальних громад.

15. Проведення круглих столів, зустрічей, консультацій із депутатами, керівниками депутатських груп і фракцій політичних партій, представниками інших об’єднань громадян.

16. Висвітлення діяльності районної Ради, постійних комісій і депутатів на сайті районної Ради.

 

Перелік питань з  організаційно-методичної роботи Оратівської районної Ради на 2017 рік.

План  роботи Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Оратівської районної Ради на 2017 рік.