Річні

ПЛАН  РОБОТИ

Оратівської районної Ради 7 скликання на 2017 рік

І. Питання, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях районної Ради:

 

       І квартал

1. Про підсумки виконання заходів програми зайнятості населення Оратівського району.

2. Про сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Оратівському районі.

3. Про хід впровадження заходів з енергозбереження в Оратівському районі відповідно до районних програм.

4. Про реалізацію заходів програми розвитку архівної справи та збереження архівних фондів комунальної установи «Оратівський районний трудовий архів».

5. Про виконання районної цільової програми підтримки комунального закладу «Оратівська районна соціальна аптека».

 

ІІ квартал

1. Звіт першого заступника голови райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку Оратівського району.

2. Про хід виконання заходів програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони в Оратівському районі.

3. Про реалізацію районної програми вирішення житлових питань дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Про забезпечення виконання заходів районної цільової програми підвищення якості надання послуг управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

 ІІІ квартал

1. Про стан виконання районного бюджету поточного року.

2. Про хід реалізації заходів єдиної комплексної правоохоронної програми Оратівського району.

3. Про забезпечення виконання делегованих повноважень цільових програм щодо розвитку освіти у районі.

4. Про реалізацію  районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

5. Про сприяння районної програми «Майбутнє Оратівщини у збереженні здоров’я громадян» у забезпеченні населення району якісними медичними послугами.

 

IV квартал

1. Звіт голови районної Ради про діяльність.

2. Про хід виконання заходів районної цільової соціальної програми «Турбота».

3. Про забезпечення в Оратівському районі мобілізаційної підготовки та заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку.

4. Про виконання програми з підготовки спеціалістів з вищою медичною освітою для потреб сільських закладів охорони здоров’я Оратівського району.

5. Про реалізацію районної комплексної програми мобілізації зусиль Оратівського відділення Немирівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області, органів місцевого самоврядування, інших районних служб по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

ІІ. Організаційні заходи районної  Ради, президії, постійних комісій та виконавчого апарату районної Ради:

 

1. Участь у підготовці і проведенні пленарних засідань, засідань президії і постійних комісій районної Ради, громадських слухань тощо.

2. Участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради (за окремим планом).

3. Інформаційно-методична робота, участь у підготовці і організації навчання депутатів районної Ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування (за окремим планом).

4. Робота з депутатськими  запитами. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях районної Ради. Доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації. Інформування депутатів.

5. Підготовка та проведення в районі Єдиного дня депутата та Депутатського тижня. Сприяння депутатам районної Ради у проведенні особистих прийомів громадян.

6. Узагальнення висловлених депутатам пропозицій і зауважень, доведення їх до виконавців для реалізації та інформування про вжиті заходи.

7. Участь у діяльності комісій і робочих груп з підготовки питань для розгляду на пленарних засіданнях Ради, засіданнях координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради тощо.

8. Розгляд за дорученням керівництва районної Ради звернень громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування.

9. Вивчення та узагальнення громадської думки, висловленої під час проведення виїзних прийомів громадян, для прийняття відповідних рішень.

10. Забезпечення гласності у роботі районної Ради. Сприяння редакціям районної газети ”Обрії Оратівщини” та районного радіомовлення у підготовці матеріалів про діяльність органів місцевого самоврядування.

11. Забезпечення відповідно до чинного законодавства доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий апарат районної Ради. Розгляд запитів на інформацію відповідно до встановленого порядку.

12. Проведення заходів з удосконалення форм і методів організаційного, правового, інформаційного, аналітичного забезпечення діяльності районної Ради, її органів, депутатів.

13. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду організаційної та управлінської діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів місцевих рад. 

14. Надання методичної і практичної допомоги місцевим радам з метою сприяння їх участі в обласних конкурсах проектів розвитку територіальних громад.

15. Проведення круглих столів, зустрічей, консультацій із депутатами, керівниками депутатських груп і фракцій політичних партій, представниками інших об’єднань громадян.

16. Висвітлення діяльності районної Ради, постійних комісій і депутатів на сайті районної Ради.

    

ІІ. Підготовка проекту регуляторного акта:

Вид проекту регуля-торного акта

Назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття регуляторного акта

Строк підготовки проекту регулятор- ного акта

Повна назва органу, відповідаль-ного за розроблення проекту

Повна назва підрозділу, відповідального за розроблення проекту

Рішення районної Ради

Про порядок передачі в оренду майна, що є об’єктом  спільної власності територіальних громад району

Удосконалити порядок передачі в оренду майна та методику розрахунку орендної плати за комунальне майно, встановити економічно обґрунтовані орендні ставки

2018 рік

Оратівська районна Рада

Юридичний відділ виконавчого апарату Оратівської районної Ради, постійна комісія районної Ради з питань регулювання комунальної власності, земельних ресурсів та благоустрою населених пунктів

 

ІІІ. Організаційні заходи районної  Ради, президії, постійних комісій та виконавчого апарату районної Ради:

 

1. Участь у підготовці і проведенні пленарних засідань, засідань президії і постійних комісій районної Ради, громадських слухань тощо.

2. Участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради (за окремим планом).

3. Інформаційно-методична робота, участь у підготовці і організації навчання депутатів районної Ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування (за окремим планом).

4. Робота з депутатськими  запитами. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях районної Ради. Доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації. Інформування депутатів.

5. Підготовка та проведення в районі Єдиного дня депутата та Депутатського тижня. Сприяння депутатам районної Ради у проведенні особистих прийомів громадян.

6. Узагальнення висловлених депутатами пропозицій і зауважень, доведення їх до виконавців для реалізації та інформування про вжиті заходи.

7. Участь у діяльності комісій і робочих груп з підготовки питань для розгляду на пленарних засіданнях Ради, засіданнях координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної Ради тощо.

8. Розгляд за дорученням керівництва районної Ради звернень громадян з питань роботи органів місцевого самоврядування.

9. Вивчення та узагальнення громадської думки, висловленої під час проведення виїзних прийомів громадян, для прийняття відповідних рішень.

10. Забезпечення гласності у роботі районної Ради. Сприяння редакціям районної газети ”Обрії Оратівщини” та районного радіомовлення у підготовці матеріалів про діяльність органів місцевого самоврядування.

11. Забезпечення відповідно до чинного законодавства доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий апарат районної Ради. Розгляд запитів на інформацію відповідно до встановленого порядку.

12. Проведення заходів з удосконалення форм і методів організаційного, правового, інформаційного, аналітичного забезпечення діяльності районної Ради, її органів, депутатів.

13. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду організаційної та управлінської діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів місцевих рад. 

14. Надання методичної і практичної допомоги місцевим радам з метою сприяння їх участі в обласних конкурсах проектів розвитку територіальних громад.

15. Проведення круглих столів, зустрічей, консультацій із депутатами, керівниками депутатських груп і фракцій політичних партій, представниками інших об’єднань громадян.

16. Висвітлення діяльності районної Ради, постійних комісій і депутатів на сайті районної Ради.

 

Перелік питань з  організаційно-методичної роботи Оратівської районної Ради на 2018 рік.

План  роботи Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Оратівської районної Ради на 2018 рік.